Visuaalisen viestinnän muotoilua.
Kirjamuotoilua vielä kesään asti!