Merkityksen kaivuuta suoritetaan ammattimaisesti

Luova ja tarkka visuaalinen muotoilu nostaa esiin viestisi sisimmän.

Sisin showreel

Yrityk­seni Sisin tar­joaa visuaali­sen vies­tinnän muotoi­lua. Erikois­alaani on teks­tin ja muotoi­lun yhdis­täminen. Voin toimia omin voi­min, moni­puolisen ammatti­lais­verkostoni kanssa tai osana sinun ryhmääsi.

Aleksi Salokannel

Aleksi Salokannel